Mreža za trajnostno mobilnost ob Donavi

Začetek projekta: 01.01.2017
Konec projekta: 01.06.2019
Status: Zaključen
Skupna vrednost projekta:2.976.366,79 EUR
Delež RA Sinergija:170.465,00 EUR (144.895,25 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj)
Kontaktna oseba: Simona Roudi
E-pošta: simona@ra-sinergija.si
Telefon: +386 2 538 13 52
Transdanube.pearls

V 2,5 letih izvajanja projekta TRANSDANUBE.PEARLS bo vzpostavljena mreža destinacij , ki si prizadevajo za trajnostno mobilnost v turizmu imenovano “Transdanube.Pearls”. Z vključenostjo v mrežo Transdanube.Pearls se bo povečala prepoznavnost sodelujočih destinacij, ki obiskovalcem ponujajo edinstveno možnost potovati po Donavi s trajnostnimi prevoznimi sredstvi.

Po drugi strani pa bo mreža Transdanube.Pearls olajšala sodelovanje zainteresiranih strani iz sektorja mobilnosti in turizma na različnih ravneh. Skupni standardi in ustrezne organizacijske strukture bodo zagotoviti delovanje vzpostavljene mreže tudi izteku trajanja projekta.

Usposabljanja s področja mobilnosti bodo lokalnim in regionalnim deležnikom zagotovila zmogljivosti za nadaljnji razvoj trajnostnih storitev s področja mobilnosti. Znanje, pridobljeno v času treningov bodo obogatile tudi izkušnje, pridobljene med razvojem in predstavitvijo mobilnosti in informacijskih storitev v okviru projekta – storitve mobilnosti, ki bodo prispevale k premagovanju vrzeli in izboljšanju kakovosti predvsem na zadnjem kilometru prihoda na destinacijo ter znotraj  te destinacije. Z boljšim povezovanjem različnih oblik javnega prevoza in kolesarjenja, bo projekt prispeval tudi k izboljšanju intermodalnih potovanja verig, kar bo vplivalo na povečanje  kakovosti celotnega prometnega sistema.

Dodatna prizadevanja se bodo izvajala z namenom da se izboljšanje dostopnost do uporabniku prijaznih informacij o obstoječih mobilnih storitvah. Medtem ko bodo regionalni centri za mobilnost delovali kot točke VEM (Vse na Enem Mestu) za mobilnost v vseh regijah, bodo mednarodni turizem in mobilnostna informacijska platforme turistom omogočali, da se pozanimajo o obstoječih možnostih kako potovati po regije ob Donavi brez uporabe osebnega avtomobila. Posebna ponudba trajnostnega mobilnostnega turizma bo zagotovljena tudi v obliki privlačnih turističnih paketov, namenjenih obiskovalcem raje sledijo vnaprej določenim potem, kot pa raziskujejo po svoje.

 

Glavni cilj projekta: zagotoviti trajnostno, socialno pravično ekonomsko izvedljivo ter okolju in zdravju prijazno spodbujanje mobilnosti.

 

Specifični cilji projekta:

  • vzpostaviti mrežo, ki se bo zavzemala za trajnostno mobilnost za turiste in prebivalce;
  • vzpostaviti mrežo, ki se bo zavzemala za trajnostno mobilnost za turiste in prebivalce;
  • zagotoviti integrirane storitve trajnostne mobilnosti;
  • končnim uporabnikom zagotoviti integrirane, enostavno dostopne informacije o storitvah.

 

Glavni rezultati projekta:

Trandanube.Pearls je projekt, katerega cilj je okrepiti obstoječe sodelovanje med zainteresiranimi stranmi iz prometa in turističnega sektorja na različnih ravneh (lokalni, regionalni, nacionalni). Glavni rezultati projekta bodo dvignili zavedanje, da bodo o koristih trajnostne mobilnosti na področju turizma in povečali zmogljivosti & sposobnosti lokalnih in regionalnih deležnikov iz sektorja prometa in turizma z namenom razviti storitve ki bodo prinesle koncept koncept trajnostne mobilnosti v turizmu na območje Podonavja.

Projekt bo dvignil zavedanje o koristih trajnostne mobilnosti z izvedbo pilotnih akcij (9) in izvajanjem aktivnosti vzajemnega učenja (2 + 42), ki bodo demonstrirale prenosti trajnostne mobilnosti in informacijskih storitev ter zagotovili formate za izmenjavo idej in možnostih diskutiranja izvedbenih možnosti.

 

Sposobnosti lokalnih in regionalnih deležnikov bodo povečane z izvedbo sledečih aktivnosti:

  1. potekala bodo usposabljanja zainteresiran igh deležnikov, da postanejo certificirani menedžerji trajnostne mobilnosti mobilnosti (100);
  2. pripraljene in implementirane bodo smernice za izvajanje trajnostne mobilnosti in informacijske storitve (6).

 

Na povečanjo zmogljivost lokalnih in regionalnih deležnikov bo vplival:

  • vzpostavitev in razvoj Mreže Transdanube.Pearls, ki bo vzpostavila operativne enote (institucionalne strukture in osebje) na regionalni ravni in nadnacionalne organizacije za upravljanje, ki bodo posamezne »bisere« oziroma perle (pearls) podpirale z izvajanjem skupnih promocijskih aktivnosti, svetpovanjem, zagotavljanjem znanja, itd;
  • z vzpostavitvijo Informacijsko-mobilnostih centrov, ki bodo delovali kot gonilna sila za razvoj, usklajevanje in informiranje o obstoječih trajnostno-mobilnostnih storitvah (10).

 

Partnerji v projektu:

Vodilni partner: Environment Agency Austria (Austria)

ERDF partnerji v projektu: Danube Office Ulm/Neu-Ulm (Germany), WGD Danube Upper Austria Tourism Ltd. (Austria), Regionalmanagement Burgenland Ltd. (Austria), Bratislava Self-Governing Region (Slovakia), West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. (Hungary), STRDA South Transdanubian Regional Development Agency Nonprofit Ltd. (Hungary), City of Vukovar (Croatia), Development agency Sinergija (Slovenia), Regional Administration of Vidin Region (Bulgaria), Club “Sustainable Development of Civil Society” (Bulgaria), NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN TOURISM (Romania), The South-East Regional Development Agency (Romania).

IPA partnerji v projektu: Danube Competence Center (Serbia), Regional Development Agency Eastern Serbia (Serbia).

Pridruženi partnerji: Austrian Federal Ministry for Agriculture, Forestry, Environment and Water Management (Austria), Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (Austria), Neusiedler See Tourism  Ltd. (Austria), Regional Government of Burgenland (Austria), Rail Tours Touristik Ltd. (Austria), Destination Marketing Association German Danube (Germany), Supreme Building Authority – Part of the Bavarian State Ministry of the Interior, for Building and Transport (Germany), Panonsko more d.o.o. / Panonian sea Ltd. (Croatia), Győr-Sopron-Ebenfurt Railway Corp. (Hungary), Government of Baranya County (Hungary), Association of Szigetköz Tourism (Hungary), Association of Tourism Development in Moldova (Moldova), National Authority for Tourism (Romania), Administrative Territorial Unit Tulcea County (Romania), Railwaiys of the Slovak republic (Slovakia), Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic (Slovakia), Bratislava City – Capital of Slovak Republic (Slovakia), Pomurje Tourist Association (Slovenia), Ministry of Agriculture and Environmental Protection (Slovenia), Development Agency of Serbia (Serbia), Municipality of Kladovo (Serbia), Ministry of Tourism (Bolgaria), Association of Danube River Municipalities “Danube” (Bulgaria), Municipality of Ruse (Bulgaria).

 

GRADIVO:

Flyer Transdanube.Pearls

Newsletter junij 2019

Newsletter september 2018

Poster Transdanube.Pearls

Sporočilo za javnost maj 2019

Sporočilo za javnost marec 2019

Sporočilo za javnost št. 1

Sporočilo za javnost št. 2

Sporočilo za javnost št. 3

Sporočilo za javnost št. 4

YouInHerit, Podpora podjetništvu

YouInHerit, Podpora podjetništvu

YouInHerit – Vključevanje mladih v inovativno vrednotenje in oživljanje tradicionalnih obrti kot kulturne dediščine, z namenom povečanja privlačnosti

Živa dediščina

Živa dediščina

S ciljem ohranjanja tradicionalnih vrednot in bogate kulturne dediščine podeželskega okolja želimo s projektom Živa dediščina izoblikovati prostore ohranjanja in vrednotenja kulturne dediščine skozi interaktivne rešitve in medsektorsko sodelovanje.