Reference

REFERENČNI PROJEKTI RAZVOJNE AGENCIJE SINERGIJA

Projekti povezani v večji meri s trajnostnim razvojem so:

 • Ustanovitev razvojne koalicije, ustanovitev in vodenje Lokalne razvojne agencije za podregije (lokalna razvojna koalicija 11 občin) v Pomurski regiji, 1996 lokalna iniciativa s podporo nacionalnih partnerjev, občine Moravske Toplice in ostalih občin Lokalne razvojne koalicije Sinergija.
 • Vzpostavitev in vodenje Lokalnega razvojnega sklada Občine Beltinci in Razvojnega sklada občin Lokalne razvojne koalicije Sinergija, 1996.
 • Vzpostavitev in vodenje Lokalne razvojne fundacije Pomurja – Regionalno stičišče nevladnih organizacij v Pomurju, 2006.
 • Vzpostavitev in vodenje Lokalne akcijske skupine (LAS) Goričko – LEADER Program, EAGGF, 2009.
 • Vzpostavitev in vodenje Lokalne akcijske skupine (LAS) Pri dobrih ljudeh – LEADER Program, EAGGF, 2009.
 • Priprava Razvojnega programa – Strategija za občine Goričkega in občino Beltinci, 1998-2000, občinska iniciativa.
 • Priprava in izvedba regionalne in lokalne razvojne strategije ter akcijskih načrtov v Pomurski regiji.
 • Priprava Regionalne razvojne strategije na tromejnem področju regij Slovenije-Avstrije- Madžarske, 1998-1999, podprto s strani RS Ministrstva za ekonomijo in EU PHARE CBC programa.
 • Razvoj modela za prenos dobrih praks “Razvoj podjetništva in podjetniških idej na podeželju”, 2002, podprto s strani PCMG /SBDC.
 • Investiranje v zdravje in razvoj Pomurske regije – glavna naloga izvajanje ključnih projektov v Pomurski regiji, 2002-2004, ki ga podpira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in RRA Mura.
 • Pilotne aktivnosti v okviru Posebnenega pripravljalnega strukturnega sklada (SL-9804) in PNDP – načrtovanje in izvedba projekta »Nova podjetja (infra)strukture v vlogi spodbujanja gospodarskega prestrukturiranja podeželskih območij v Pomurju”, 2000-2001, ki ga podpira program EU Phare – Pilotni projekt za uporabo geotermalne energije v kmetijstvu / proizvodnje zelenjave.
 • Razvoj kadrov in projektov IKT / e-vsebin vodenja projektov, svetovanje za lokalne oblasti in mala in srednja podjetja.
 • Vseživljenjsko izobraževalno središče za območje Prekmurja (Evropski socialni sklad 2005-2007 vodilni partner).
 • Vseživljenjski učni center za Pomursko regijo (Evropski socialni sklad 2008-2013, partner).
 • Razvoj in izvajanje številnih regionalnih, čezmejnih in mednarodnih projektov sodelovanja.
 • Mlinska zveza reke Mure , 2001-2002, podprto s strani Phare CBC Sklad za male projekte Slo-A.
 • Razumevanje naših sosedov, 1999-2001, podprto s strani Phare CBC Sklad za male projekte Slo-HU-A.
 • “E-podjetnik” (Phare CBC, vodilni partner v letih 2003-04.
 •  Usposabljanje za inforamtiko in MSP-je za pripravo in predstavitev e-poslovne strategije.
 • “Teledelo” (Phare 2003, partnerska organizacija, uporaba potenciala za teledelo za višjo zaposljivost in ekonomski razvoj).
 • “Mladi, podjetništvo in napredne tehnologije” (Phare CBC 2002, 2003, vodilni partner).
 • “Računalniška pismenost za odrasle” (ESF 2005,2006, vodilni partner).
 • RA Sinergija je referenčni center za promocijo e-podjetništva med MSP-ji v Pomurju – od leta 2002, pooblaščen s strani Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije Republike Slovenije – JAPTI (PCMG).
 • Ponudnik javno dostopne e-točke za lokalne prebivalce.
 • Izvedba projekta “e-Podjetnik / e-podjetništvo”.
 • Priprava strateškega načrta za ustanovitev “Goričko & Ravensko pilotne e-regije”.
 • Priprava tečajev za e-učenje za MSP-je za pripravo e-poslovnih strategij za podjetnike; izobraževaje računalniške pismenosti za brezposelne osebe v Pomurju.
 • Delavnica računalniške pismenosti za podeželsko prebivalstvo v okviru Vseživljenjskega centra za Pomursko regijo.
 • Ponudnik vsebin e-učenja v okviru Vseživljenjskega centra za Pomursko regijo.
 • Ponudnik eVEM Točke (e One-Stop-Shop Point) za koalicijo 11 občin ustanoviteljic.
 • Ponudnik E-voucher za koalicijo 11 občin ustanoviteljic.
 • Ustanovitev grozdov za MSP regije.
 • OVE in URE projektni razvoj in vodenje.
 • Podpora pri spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov in URE ukrepov na lokalni, regionalni in nacionalni pobudi in prizadevanje za kredite in finančne vire za zasebni sektor.
 • Energetsko svetovanje za spodbujanje gospodinjstev, MSP-jev in drugih javnih in zasebnih ustanov ter razvoj energetskega knjigovodstva, pobuda Agencije 2003 – danes.
 • Rafinerije za biodizel in reprodukcijo odpadnega olja za lokalna gospodinjstva, zdravilišča, hotele in gostišča, 2004, zasebna pobuda.
 • Razvoj in izvajanje številnih regionalnih, čezmejnih in mednarodnih OVE & RUE projektov sodelovanja.

PROJEKTI EU: 

 • Partner pri projektu “PEACE ALPS” – Pooling energy Action plans and Enhancing their implementation in the Alps, Interreg ALPINE SPACE, 2015 – 2018.
 • Partner pri projektu “CaSCo” – Carbon Smart Communities, Interreg ALPINE SPACE, 2016 – 2019.
 • Partner pri projektu “SEAP Alps” – Podpora lokalnim oblastem pri izvajanju Akcijskega načrta za trajnostno energijo občine na območju Alp, programa Evropskega sklada za regionalni razvoj, ERDF , 2012-2015.
 • Partner pri projektu “GRISI PLUS” – Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS – Enhancing Rural Areas for Newcomers and promoting Local Products by exploiting Geographic Information, programa INTERREG IVC, 2012-2014.
 • Partner pri projektu “CoMo” – Covenant of Mayors Capacity Building Model for Ukraine and Georgia: Model Solution for Eastern Partnership and Central Asian Countries”, podprt s strani Evropske Unije, 2012-2014.
 • Partner pri projektu “ESSENCE” – Preproste e storitve za zasnovo in omogočanje MSP mrež v Srednji Evropi, podprt s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ERDF, 2012-1014.
 • Partner pri projektu “Bio doživetje” Spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja z novo turistično ponudbo integralnega produkta, Operativnega programa SI-HU 2007-2013, podprt s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, 2011- 2014.
 • Vodilni partner pri projektu “T-JAM”– Pregled rabe geotermalne energije, ocena podzemnih teles termalne vode in priprava skupnega načrta upravljanja vodonosnikov v Mursko-Zalskem bazenu, Operativnega programa SI-HU 2007-2013.
 • Partner pri projektu “ISEMOA” – Dostopna in energetsko učinkovita mobilnost za vse!, programa IEE 2009 STEER, 2010-2013.
 • Partner pri projetku “BIOGASIN”– Trajnostni razvoj trga bioplina v Srednji in Vzhodni Evropi, programa IEE 2009, 2010-2012.
 • Partner pri projektu “EPOMM-PLUS” – Evropska platforma za mobilno učenje podeželske trajnosti, programa IEE 2008 STEER, 2010-2012.
 • Partner pri projektu “EVITA” – Izmenjava, pregled in prenos najboljših regionalnih ukrepov politike za podporo MSP-jem na IT in e-podjetniških poslovnih rešitvah, podprt s strani programa INTERREG IVC, 2008-2011.
 • Partner pri projektu “WiNNOVATE” – Mediteranske brezžične inovacije, podprto s programom MED MEDITERRAN, 2009-2011.
 • Partner pri projektu “PROBIO” – Promocija proizvodno- distribucijske verige biodizla, programa IEE, 2007-2009.
 • Partner pri projektu “PRO.MOTION” – Pospeševanje energetske učinkovitosti različnih oblik transporta v mobilnosti in stanovanjskem sektorju ter uvajanje transportnih storitev kot substitutov za zmanjševanje števila opravljenih voženj, programa IEE, 2007-2010.
 • Partner pri projektu “MODEL”– Upravljanje energetskih območij v lokalnih oblasteh, podprt s strani IEE programa, 2007-2010.
 • Partner pri projektu “Rural-EGov” – Usposabljanje za spodbujanje malih in srednje velikih podjetij pri pospešeni uporabi e-upravnih storitev, programa Leonardo da Vinci , 2006-2008.
 • Partner pri projektu “BIOBUSINESS” – Podjetniške priložnosti v sektorju biomase za MSP-je, pri programu IEE, 2007-2009.
 • Ustanovitev nove agencije za upravljanje z energijo v okrožju Loire (Francija), v regiji Warmland (Švedska), v Pomurski statistični regiji (Slovenija), v regiji Burgas in Občini Dobrich (Bolgarija), 2004-2007, ki ga podpira EU inteligentna energijo – Evropski program – nosilec projekta v Pomurski regiji.
 • Partner pri projektu “RESINBUIL” – Viri obnovljive energije v gradbeništvu- solarni, termalni, PV in biomasi – projekt spodbuja ekonomično uporabo malih gospodinjskih aparatov in v stavbah.
 • Energijska cesta– vzpostavitev internacionalne (Avstrija- Slovenija) specialne demonstracijske in izobraževalne ceste dobrih praks uporabe obnovljivih virov energije, 2001-2002, podprt s strani programa Interreg IIIA , Avstria-Slovenija – vodilni partner.

 

Referenčni projekti agencije