O nas

Razvojna agencija Sinergija deluje kot poslovno podporna razvojna institucija občinam, ostalim partnerjem in prebivalstvu. Skrbi za razvoj podjetništva, gospodarskega in duhovnega razvoja z naslednjimi glavnimi aktivnostmi:

 • Vzpodbujanje razvojnih potencialov in vodenje lokalnega razvojnega partnerstva
 • Načrtovanje, izvajanje, koordiniranje in vodenje lokalnih razvojnih projektov na področju podjetništva, infrastrukture, prostora, ekologije, kmetijstva in drugih
 • Pospeševanje razvoja podjetništva na lokalni ravni
 • Priprava načrtov za samozaposlitev in pomoč pri organiziranju zaposlitvenih projektov
 • Organiziranje in izvajanje strokovnih izobraževanj
 • Promocija neizkoriščenih potencialov in razvojnih projektov
 • Promocija občin in turistični marketing
 • Obveščanje o razvojnih spodbudah Republike Slovenije in Evropske unije ter pomoč pri pridobivanju denarja iz državnih financ
 • Pomoč lokalnim skupnostim pri pridobivanju finančnih pomoči iz mednarodnih virov
 • Sodelovanje z ostalimi lokalnimi regionalnimi razvojnimi agencijami, upravnimi enotami in ostalimi z namenom pospeševanja vsesplošnega razvoja regije

Bistvo našega dela je: doseči sinergijske učinkepovečati povpraševanje uporabnikov, povečati lastno učinkovitost, zadovoljiti skupne interese naše razvojne koalicije / razvojnega partnerstva, pričakovanja okolja in posameznih članov koalicije.

Aktivnosti RA Sinergije – Podrobno

Nastanek

V letih 1996/97 se je v okviru projekta spodbujanja lokalnih iniciativ uspešno izpeljala ustanovitev Lokalne razvojne koalicije prekmurskih občin. (Beltinci, Moravske Toplice, Puconci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Rogašovci in Cankova).

Januarja 1998 so navedene občine ob institucionalni podpori z državne ravni ter skupaj z Območno obrtno zbornico Murska Sobota, GZS območno zbornico Murska Sobota in Zavarovalnico Triglav d.d. OE Murska Sobota ustanovil Razvojni center Sinergija, kot skupni poslovno podporni center za območje občin ustanoviteljic.

K temu so botrovala dejstva, da je bilo na tem področju leta 1998 dvanajst občin brez nosilnega kadra, ki bi lahko kompetentno vzpostavil ter izvajal temeljne in razvojne funkcije in naloge ter prešibka finančna moč občin samih za zaposlovanje lastnih izvajalcev.

Konec leta 2000 smo poleg okrepitve razvojnega partnerstva dopolnili tudi naše ime, ki se glasi Razvojna agencija Sinergija, d.o.o., Pospeševanje razvoja podjetništva ter gospodarskega in duhovnega razvoja podeželja.

Začetki niso bili lahki saj se je na novo moral vzgajati in usposabljati izvajalski kader, kakršnega okolje ni zagotavljalo ter pridobivati smo si morali zaupanje in odpirati vrata pri pristojnih državnih ustanovah kot tudi v domačem okolju si utrjevati zaupanje.

Poslanstvo in vizija

Vizija Razvojne agencije Sinergija je ustvariti takšne pogoje za bivanje ljudi na območju občin članic razvojne koalicije / razvojnega partnerstva, da bodo ljudem dane čim boljše oz. realne možnosti za lokalno ugodje in globalen uspeh.

Poslanstvo oziroma vlogo Razvojne agencije Sinergija opredeljujemo z naslednjim programskimi usmeritvami:

 • povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja;
 • vzpodbujati razvoj podjetništva in malega gospodarstva;
 • izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja;
 • vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za podjetnike oz. podjetniško usmerjene prebivalce;
 • strokovna pomoč (specifična/specialistična) občinskim upravam.

Z vzpodbujanjem in pomočjo ljudem pri aktiviranju njihovih potencialov, ob doseganju sinergijskih učinkov, želimo vplivati in prispevati k razvoju območja lokalne razvojne koalicije / razvojnega partnerstva in tukaj živečih ljudi.