Store4Huc, Upravljanje hranilnikov energije

Začetek projekta: 01.04.2019
Konec projekta: 31.03.2022
Status: Zaključen
Skupna vrednost projekta:
Delež RA Sinergija:
Kontaktna oseba: Katja Karba
E-pošta: katja@ra-sinergija.si
Telefon: +386 (0)2 538 13 56
Interreg Central Europe - Store4Huc

Evropski projekt Store4HUC je razvijal rešitve za obnovljive vire energije in njihovo shranjevanje v zgodovinskih in zaščitenih stavbah. Oskrbovanje omenjenih stavb z obnovljivo energijo ni vedno enostavno, kaj šele shranjevanje energije. Vidne spremembe na stavbah niso možne, zaradi zaščite in kasnejša namestitev hranilnikov energije znotraj stavb je pogosto težavna. To zahteva večkrat domiselne rešitve.

Vključena so zgodovinska mestna središča v Avstriji, na Hrvaškem, v Italiji in Sloveniji.

Store4HUC predstavlja pilotne stavbe, ki ponujajo inovativne sisteme za obnovljive vire in shranjevanje energije. Na gradu Bračak v bližini hrvaškega mesta Zabok si bomo lahko ogledali postavitev fotovoltaičnega sistema in shranjevanje baterij. Za dvigalo v italijanskem mestu Cuneo bo nov sistem za shranjevanje energije nadomestil običajni akumulator na kemični osnovi. V Sloveniji bo knjižnica občine Lendava priključena na omrežje daljinskega ogrevanja in uveden bo sistem za shranjevanje energije na osnovi parafinskih celic, medtem ko bo v Weizu v Avstriji ogrevalna naprava na biomaso za cerkev in župnijo dopolnjena s hranilnikom tople vode.

Univerza v Zagrebu bo razvila tudi programsko orodje za oceno vpliva shranjevanja energije v zaščitenih stavbah in energetske neodvisnosti.

Store4HUC projekt podpira program Interreg CENTRAL EUROPE, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

O projektu Store4HUC