Demo-EC, Trajnostni transport

Začetek projekta: 01.01.2017
Konec projekta: 07.09.2022
Status: Zaključen
Skupna vrednost projekta:
Delež RA Sinergija:
Kontaktna oseba: Tadeja Horvat
E-pošta: tadeja@ra-sinergija.si
Telefon: +386 (0) 2 538 13 56
Interreg Central Europe - Demo-EC

DEMO-EC projekt se izvaja v dveh fazah. Prva faza, ki traja od 01.01.2017 do 31.12.2019 in druga faza od 01.01.2020 do 31.12.2021.

Projekt je bil uspešen še na 5. razpisu programa Interreg Europe ter tako izvajal še projektne aktivnosti v obdobju od 1.9.2021 do 7.9.2022.

Projekt DEMO-EC spodbuja politično učenje, prenos dobrih praks in izboljšanje političnih instrumentov v partnerskih regijah o mobilnostnem upravljanju.

Cilj projekta je pospeševanje teritorialnega sodelovanja in regionalnega razvoja skozi izmenjavo izkušenj, skupnega izvajanje nalog kot so: identifikacija dobrih praks, SWOT analiza, internacionalni sestanki ter razvoj akcijskih načrtov. Projektni partnerji si bomo delili metodologije, strokovno znanje in politično orodje za učinkovito vključevanje upravljanja mobilnosti v razvoju mesta.

Namen projekta je vključiti mobilnostno upravljanje v mestni razvoj z načrtovanjem s pomočjo analize, izmenjavo in razširjanje dobrih praks za izboljšanje učinkovitosti politik na področju zmanjšanja ogljičnih emisij v prometu. Predvideni učinek projekta je pozitivni vpliv na politike za nizkoogljične alternative za prometno mobilnost s podporo čistejših načinov prevoza in sistemov ter s spodbujanjem mobilnostnega obnašanja.

Cilji projekta so:
– Izmenjava izkušenj politik za spodbujanje mobilnostnega upravljanja ter povečevanje zmogljivosti;
– Identifikacija prednosti, slabosti in možnosti politik;
– Identificirati in analizirati ter narediti dosegljive prakse mobilnostnega upravljanja, kar je sestavljeno iz različnih tem, ki so relevantne za sodelujoče regije kot so: sprememba      obnašanja, e-mobilnost, zmanjševanje uporabe avtomobilov, hoja, kolesarjenje in javni prevoz.
– Izvajanje akcijskih načrtov po regijah projektnih partnerjev za vplivanje na naslovljene politike.

Partnerji v projektu:

Vodilni partner: Aufbauwerk Region Leipzig Gmbh (Nemčija)

Projektni partnerji: City of Leizig / Mesto Leipzig (Nemčija), Development agency Sinergija / Razvojna agencija Sinergija (Slovenija), FAMPC Federation of Municipalities, Regions and Provinces of Aragón / FAMPC Zveza občin, regij in pokrajin Aragón (Španija), Municipality of Lublin / Občina Lublin (Poljska), Municipality of Genova / Občina Genova (Italija) in Statutory city of Liberec / Mesto Liberec (Češka).

Več informacij o projektu najdete na spletni strani www.interregeurope.eu/demo-ec/