Energetska učinkovitost v podeželskih regijah

Začetek projekta: 01.07.2017
Konec projekta: 30.06.2020
Status: Zaključen
Skupna vrednost projekta:2.169.295,25
Delež RA Sinergija:187.300,00 EUR (159.205,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj)
Kontaktna oseba: Simona Roudi
E-pošta: simona@ra-sinergija.si
Telefon: +386 2 538 13 52
Rures

Rast svetovnega prebivalstva in povečana poraba energije v državah v razvoju je povzročilo, da se je zelo povečal izpust toplogrednih plinov. Rezultat so podnebne spremembe in ekstremni vremenski pojavi, kar predstavlja enega največjih izzivov človeštvu v 21. stoletju.

 

Cilj projekta RURES

 • Izboljšati teritorialno zasnovane nizkoogljične strategije in politike za energetsko načrtovanje, ki podpirajo blažitev podnebnih sprememb.

 

Projekt  RURES zasleduje dva podcilja:

 • Da se izkoristiti potencial obnovljivih virov energije in povečati energetsko učinkovitost v podeželskih regijah, ker imajo velik potencial, da postanejo energetsko neodvisne.
 • Nuditi podporo političnih odločevalcev v procesu razvoja in izvajanja energetskih politik.

 

Kaj bomo naredili  v sklopu projekta

Znotraj RURES se bodo vzpostavile Lokalne podporne skupine (LPS), ki bo skupaj tvorile regijsko energetsko mrežo in bodo sestavljene iz pomembnih predstavnikov iz  okolja (občine, regionalne agencije, energetike, gospodarstva…) in bodo skrbeli za implementacijo Načrta energetske učinkovitosti. Med LPS se bo podpisal mednarodni sporazum o sodelovanju. Raziskali se bodo primeri dobrih praks in modeli alternativnega financiranja za ukrepe  obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti ter na podlagi teh študij se naredijo priporočila za financiranje.

V sklopu projekta se bodo naredili pilotni ukrepi na področju obnovljivih virov energije (prezračevanje z rekuperacijo toplote, pametno merjenje, LED svetila, PV za toplotno in sprotno proizvodnjo, vetrna energija in rastlinska energijska, elektrarna na rastlinska olja, ukrepi učinkovite rabe energije za vodne črpalke in E-drevo), ki bodo postavljeni na vidnih in gosto pretočnih mestih.

Raziskana bo korist in dodana vrednost, ki nastane z izkoriščanjem OVE, ter spletno orodje za računanje (občinski davki, drugi dohodki… )

Tako se bo zmanjšala vrzel med razvitimi in manj razvitimi regijami, kjer bo prihajalo do izmenjave dobrih praks in izkušenj (finančnih in tehnoloških), kar bo privedlo do novih spoznanj in investicij v ukrepe energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, s čimer se bodo posledično zmanjšale emisije toplogrednih plinov.

 

Projekt je sestavljen iz

3 tematskih delovnih paketov:

 • Priprava izvajanje procesa načrta energetske učinkovitosti,
 • Izvajanje načrta energetske učinkovitosti,
 • Merjenje učinkov ekonomska vrednost obnovljivih virov energije.

5 investicij po partnerskih državah:

 • prezračevanje z rekuperacijo toplote v športnem centru (NEM),
 • ukrepi učinkovite rabe energije za vodne črpalke (POL),
 • E-drevo (Pomurje),
 • Vzpostavitev energetsko obnovljive okolice (MAD),
 • Vzpostaviti energetsko učinkovitost v upravni stavbi v Čakovcu (HR).

 

Komunikacije o projektu

Cilj je informirati javnost o rezultatih in napredku na spletnih straneh, promocijskem materialu na podlagi vzpostavljene komunikacijske strategiji.

 

Partnerji:

11 partnerjev (med njimi tudi dva partnerja iz Pomurja) in en pridruženi partner, iz 6 držav osrednje Evrope. Držav: Slovenija, Madžarska, Hrvaška, Nemčija, Češka, Poljska.

 

Vrednost projekta:

2.16 milijonov €.

Projekt je sofinanciran s Evropskega sklada za regionalni razvoj ter skozi program Interreg Central Europe 2014-2020 v višini 1.82 milijonov €.

 

GRADIVO:

RURES Sporočilo za javnost

YouInHerit, Podpora podjetništvu

YouInHerit, Podpora podjetništvu

YouInHerit – Vključevanje mladih v inovativno vrednotenje in oživljanje tradicionalnih obrti kot kulturne dediščine, z namenom povečanja privlačnosti

Živa dediščina

Živa dediščina

S ciljem ohranjanja tradicionalnih vrednot in bogate kulturne dediščine podeželskega okolja želimo s projektom Živa dediščina izoblikovati prostore ohranjanja in vrednotenja kulturne dediščine skozi interaktivne rešitve in medsektorsko sodelovanje.