Ljutomerski deležniki v izboljšave Celostne prometne strategije v sklopu projekta EMBRACER

21. junija 2023 je v Ljutomeru potekalo 1. srečanje interesne skupine. Deležniki so se sestali z namenom seznanitve s projektom in nadaljnjim delom.

Uvodni pozdrav je imel predstavnik Občine Ljutomer, nato pa so besedo prevzeli predstavniki Razvojne agencije Sinergija. Vodja projekta Tadeja Horvat iz RA Sinergija je udeležencem predstavila celoten projekt, kakšni so cilji, partnerji, trajanje … V nadaljevanju se je dotaknila tudi Celostne prometne strategije Občine Ljutomer, ki je predmet obravnave v času trajanja projekta. Predstavljene so bile razlike med sprejetim prvim in drugim CPS-jem ter kakšna so pričakovanja projekta glede revizije dokumenta.

Srečanje se je nadaljevalo s predstavitvijo »Izzivi javnega prometa v Ljutomeru in njegove povezave z zaledjem«. Tako so bili izpostavljeni glavni problemi, ki jih je treba rešiti:
– Zmanjšanje medkrajevnih avtobusnih povezav.
– Število dnevnih JV povezav z večino sosednjih občin ne dosega minimalnih standardov dostopnosti.
– Nefleksibilnost železnice.
– Število potnikov v železniškem prometu se je močno zmanjšalo.
– Slaba pokritost ozemlja s postajališči in povezavami PT.
– Porast taksi storitev kot odgovor na zmanjšano ponudbo javno-zasebnih partnerstev.

Po predstavitvi se je veliko razpravljalo o tem, kaj pomeni izboljšanje politike in kateri so problemi, ki jih je treba nasloviti pri problematiki prve/zadnje milje.

1. srečanje deležniki EMBRACER