Deležniki razpravljali o ključnih izzivih stanja prometa v krajevnih skupnostih

Deležniki razpravljali o ključnih izzivih stanja prometa v krajevnih skupnostih

Glavna tematika 3. srečanja deležniške skupine projekta EMBRACER (Interreg EUROPE), ki je potekalo 19. junija 2024 v Ljutomeru, je bila namenjena razpravi, in pridobitvi informacij glede ključnih izzivov stanja prometa v občini ter posebej v vsaki izmed krajevnih skupnosti.

Na razpravi je bil predstavljena tudi osvežena vizija razvoja prometa v občini in prioritetni cilji njegovega urejanja, ki so vezani na pripravo nove Celostne prometne strategije. Namen srečanja je bila izmenjava predlogov in mnenj za izboljšanje kakovosti življenja v celotni občini, ki je vključevala mapiranje in prioritiziranje izzivov stanja prometa po posameznih krajevnih skupnostih in v celotni občini.

Udeleženci krajevnih skupnosti so se razdelili v skupine in na zemljevidih identificirali izzive, kot so potrebe po pločnikih, kolesarskih stezah, znakih, omejitvah, asfaltiranju in nevarnih odsekih. Na zemljevidih so označili ključne potrebe, ki bodo podlaga za nadaljnje analize, z ugotovitvami pa bodo tudi seznanjeni. Ugotovili so, da primanjkuje načrtovalske prakse, da so potovalne navade slabe ter da upada ponudba javnega potniškega prometa.

Udeleženci so identificirali naslednje izzive v krajevnih skupnostih: pomanjkanje kolesarskih stez in povezljivosti med njimi, nevarne cestne odseke in križišča, slabo ali neobstoječo prometno signalizacijo, makadamske ceste, potrebo po obnovi in sanaciji cest ter slabo odvodnjavanje. Posebno so izpostavljene težave z avtobusnimi postajališči za otroke, kjer jih odlagajo ob cesti, kar predstavlja varnostno tveganje. Prav tako manjkajo sprehajalne in MTB steze, ustrezna infrastruktura za pešce, kot so pločniki in varni prehodi za pešce, ter turistična infrastruktura. Poleg tega so problematični tudi prehitra vožnja skozi naselja zaradi pomanjkanja stacionarnih radarjev in neprimerna signalizacija ob šolah ter pomanjkanje parkirnih mest in pločnikov ob javnih objektih.

Uvodni partnerski sestanek projekta CIVITEC na Cipru

Uvodni partnerski sestanek projekta CIVITEC na Cipru

Vodilni partner Nicosia Development Agency je 22. in 23. maja 2024 na Cipru gostil prvi medregionalni partnerski sestanek projekta CIVITEC, ki je bil odobren v sklopu programa Interreg Europe in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V okviru dvodnevnega sestanka so se zbrali partnerji iz 11 evropskih organizacij, ki so skupaj z deležniki razpravljali o strategijah za krepitev transparentnosti, odgovornosti in zmogljivosti lokalnih oblasti preko participativnih procesov. Poudarek je bil na izkoriščanju in izboljšanju »Civic tehnologij« z namenom spodbujanja participativne demokracije in sodelovanja državljanov ter izmenjavi dobrih praks.

Projektni partnerji so spoznavali tudi dobre prakse v Nikoziji. Izmenjava izkušenj se je začela s študijskim obiskom univerze, kjer je njihov Oddelek za arhitekturo predstavil studio za soustvarjanje in pedagoški pristop oz. pristop vključevanja javnosti, ki v odločanje za soustvarjanje in uporabo javnega prostora vključuje tudi skupnost Občine Latsia. Poleg tega so lokalni strokovnjaki predstavili še druge uspešne primere uporabe »Civic tehnologij«.Kot denimo oblika e-participacije, ki študente vključuje v urbanistično načrtovanje, in projekt navidezne resničnosti, ki ustvarja digitalne dvojčke lokacij v Nikoziji za zbiranje povratnih informacij državljanov za načrtovanje poti.

Več informacij o projektu lahko najdete na spletni strani projekta: https://www.interregeurope.eu/civitec

 

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2024

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2024

V času od 10. maja do 16. junija potekajo po Sloveniji Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2024.

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjajo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema, kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana Slovenija učeča se dežela.

LRF za Pomurje je tudi letos prevzela vlogo območnega koordinatorja Tednov vseživljenjskega učenja (TVU). Skupaj z podizvajalci TVU vas vabijo, da izkoristite brezplačne priložnosti in obiščite prireditev TVU v najbližjem kraju. Seznam vseh prireditev TVU, tudi prireditev v Pomurski regiji, najdete v spletnem koledarju TVU.

Nacionalni koordinator TVU: Andragoški center Slovenije.

LAS Pri dobrih ljudi izvaja strokovne delavnice o marketingu

LAS Pri dobrih ljudi izvaja strokovne delavnice o marketingu

Razvojna agencija Sinergija vas skupaj z LAS PDL vabi na strokovne delavnice na temo CGP in potenciali zaposlovanja v turizmu, spletna stran in marketing.

 

Izvedeli boste zakaj potrebujete CGP, kakšna je dobra spletna stran, kaj je marketing, kakšen je dober marketing… in številne druge informacije.

 

Ponudniku z največjim potencialom bo omogočena ena storitev brezplačno (celostna grafična podoba (osnovna), izdelana ali nadgrajena osnovna spletna stran, dizajn etiket za en produkt, oblikovanje osnovnega marketinškega materiala, krajši promocijsko-produktni video ali pomoč pri marketingu na kanalih kot je Facebook…).

 

Vas zanima več?

Pokličite na telefonsko številko: 02 538 13 50 ali pišite na elektronski naslov: alja@ra-sinergija.si.

 

Število mest je omejeno.

slike za LAS PDL-2

Delavnice: CGP in potenciali zaposlovanja v turizmu, spletna stran in marketing

Delavnice: CGP in potenciali zaposlovanja v turizmu, spletna stran in marketing

Razvojna agencija Sinergija vas skupaj z LAS Goričko  vabi na strokovne delavnice na temo CGP in potenciali zaposlovanja v turizmu, spletna stran in marketing.

 

Izvedeli boste zakaj potrebujete CGP, kakšna je dobra spletna stran, kaj je marketing, kakšen je dober marketing… in številne druge informacije. 

Ponudniku z največjim potencialom bo omogočena ena storitev brezplačno (celostna grafična podoba (osnovna), izdelana ali nadgrajena osnovna spletna stran, dizajn etiket za en produkt, oblikovanje osnovnega marketinškega materiala, krajši promocijsko-produktni video ali pomoč pri marketingu na kanalih kot je Facebook…).

 

Vas zanima več?

Pokličite na telefonsko številko: 02 538 13 50 ali pišite na elektronski naslov: alja@ra-sinergija.si.

 

Število mest je omejeno.

slike za explore gporičko in LAS PDL-full size