Regijska razvojna mreža

Regijsko razvojno mrežo v skladu s Pravilnikom o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13 in 59/15) potrdi razvojni svet regije, oblikuje in vodi pa jo RRA.

Regijska razvojna mreža Pomurje, ki (trenutno) vključuje 45 regijskih institucij,  je oblika pogodbenega povezovanja ključnih razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih prioritet razvojne regije in nadgrajuje že vzpostavljene oblike sodelovanja med razvojnimi akterji v regiji.

Krovni sporazum o vzpostavitvi in sodelovanju v Regijski razvojni mreži Pomurje je bil podpisan dne 11.2.2014.

Naloge regijske razvojne mreže so:

  • dajanje razvojnih pobud razvojnemu svetu regije,
  • povezovanje pri pripravi in izvajanju regijskih projektov,
  • medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji,
  • povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko meja regije,
  • druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji.

Podatki o sestavi regijske razvojne mreže, vključenih institucijah in njihovih odgovornih osebah so objavljeni TUKAJ.