Strategija razvoja turizma v občini Puconci

Začetek projekta: 01.04.2023
Konec projekta: 30.06.2023
Status: V pripravi
Skupna vrednost projekta:
Delež RA Sinergija:
Kontaktna oseba: Tadeja Horvat
E-pošta: tadeja@ra-sinergija.si
Telefon: +386 (0)2 538 13 50
Strategija razvoja turizma v občini Puconci 2024 - 2030

Kje vidimo potenciale turizma v naši občini? Katere so tiste priložnosti, na katerih lahko sloni turizem v puconski občini?

Na vsa ta in na še več vprašanj bomo odgovarjali skozi pripravo Strategije razvoja turizma v občini Puconci za obdobje 2024 – 2030. Izbrani izdelovalec strategije je Razvojna agencija Sinergij iz Moravskih Toplic, ki bo skozi pripravo strategije opravila intervjuje s ključnimi deležniki, pripravljena bo anketa za splošno javnost, izvedene javne razprave/posveti po vaseh, fokusne skupine z društvi, osnovno šolo, opravljena bo analiza stanja ipd. Med vsemi sodelujočimi občani, ki bodo sodelovali pri anketi za splošno javnost, bodo izžrebane 3 bogate nagrade.

V vse te faze, postopke priprave, boste vi občani vključeni, ter tako prispevali k pripravi strateško pomembnega dokumenta, ki ob tem ne bo odkril samo turističnih potencialov občine ampak tudi potencialov ostalih področij.

Postopek priprave se je začel v mesecu februarju 2023 in se bo zaključil septembra 2023. O vseh naslednjih korakih izvedbe vas bomo obveščali preko občinske spletne strani in preko občinskih tiskanih glasil.

Če želite izdelovalcu strategije predstaviti vse naše priložnosti, za katere menite, da jih je potrebno izpostaviti, ste vabljeni, da z njimi stopite v kontakt po telefonu na 02 538 13 56 ali preko elektronske pošte na tadeja@ra-sinergija.si, odgovorna oseba s strani izdelovalca strategije je Tadeja Horvat.