Ready4Heat: Razvoj občinskih strategij in akcijskih načrtov za izboljšanje odpornosti mest na vročinske valove

Razvojna agencija Sinergija je bila kot vodilni partner uspešna na 1. razpisu programa Interreg Srednja Evropa s projektom Ready4Heat.

V projektu sodeluje še 8 partnerjev, poleg Slovenije, so sodelujoče države še: Avstrija, Madžarska in Nemčija.

Globalno segrevanje prihaja s pogostejšimi in intenzivnejšimi vročinskimi valovi. Mesta v srednji Evropi se morajo prilagoditi, vendar mnoga še vedno nimajo učinkovitih strategij in akcijskih načrtov za zaščito svojih državljanov pred vročino. Projekt Ready4Heat jim pomaga pri uvajanju preizkušenih kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov s poudarkom na najnujnejšem vprašanju: nenadnih vročinskih valovih. S projektom so preizkušeni ukrepi, kot so sistemi za opozarjanje na vročino, dostopni vsem mestom in jim pomaga, da jih hitro sprejmejo.

Cilji projekta: Prepoznati mestne točke, ki so najbolj izpostavljene vročini; Pripraviti strategije in akcijske načrte za boj proti vročinskim valovom; Prenesti pridobljene izkušnje med sodelujočimi mesti Srednje Evrope.

Projekt se tako spopada z izzivi kot so: Izboljšati prilagoditev mest vročinskim valovom; Doseči ranljive skupine z ozaveščanjem in omogočiti mestom izvajanje akcijskih načrtov v boju proti vročinskim valovom.

Projektni partnerji poleg Razvojne agencije Sinergije, ki je vodilni partner, so še:

Projekt je financiran v sklopu programa Interreg Srednja Evropa, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skills

Posted on

05.06.2023