Uvodni partnerski sestanek projekta CIVITEC na Cipru

Vodilni partner Nicosia Development Agency je 22. in 23. maja 2024 na Cipru gostil prvi medregionalni partnerski sestanek projekta CIVITEC, ki je bil odobren v sklopu programa Interreg Europe in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V okviru dvodnevnega sestanka so se zbrali partnerji iz 11 evropskih organizacij, ki so skupaj z deležniki razpravljali o strategijah za krepitev transparentnosti, odgovornosti in zmogljivosti lokalnih oblasti preko participativnih procesov. Poudarek je bil na izkoriščanju in izboljšanju »Civic tehnologij« z namenom spodbujanja participativne demokracije in sodelovanja državljanov ter izmenjavi dobrih praks.

Projektni partnerji so spoznavali tudi dobre prakse v Nikoziji. Izmenjava izkušenj se je začela s študijskim obiskom univerze, kjer je njihov Oddelek za arhitekturo predstavil studio za soustvarjanje in pedagoški pristop oz. pristop vključevanja javnosti, ki v odločanje za soustvarjanje in uporabo javnega prostora vključuje tudi skupnost Občine Latsia. Poleg tega so lokalni strokovnjaki predstavili še druge uspešne primere uporabe »Civic tehnologij«.Kot denimo oblika e-participacije, ki študente vključuje v urbanistično načrtovanje, in projekt navidezne resničnosti, ki ustvarja digitalne dvojčke lokacij v Nikoziji za zbiranje povratnih informacij državljanov za načrtovanje poti.

Več informacij o projektu lahko najdete na spletni strani projekta: https://www.interregeurope.eu/civitec

 

civitec skupna - za splet