Drugi tematski seminar projekta EMBRACER v Rimu

Od 6. – 7. decembra 2023 je v Rimu potekal drugi tematski seminar projekta EMBRACER namenjen izmenjavi izkušenj.

S partnerji in deležniki s področja trajnostne mobilnosti smo spoznavali že obstoječe prakse in iskali primerne rešitve, kako v lokalnih okoljih pristopiti k reševanju izzivov povezljivosti urbanih območij in njihovih zaledij ter s tem povečanja možnosti dostopa do storitev ter zaposlitvenih, izobraževalnih in družabnih priložnosti prebivalcem zalednih območij.

Različne značilnosti mestnih, primestnih in ruralnih okolij ter družbenih in psiholoških dejavnikov kličejo po vpeljavi različnih rešitev, vse od avtonomnih prevozov, prevozov na klic, vključevanje taksi služb v subvencionirane vožnje za prebivalce, souporabe avtomobilov in drugih rešitev.

Diskusija je potekala v smeri od iskanja rešitev, spoznavanja primerov dobrih praks, ovir, pristopov upravljanja, tehničnih izzivov in sprememb politik. Izognili se nismo niti pregledom slabih rešitev in preteklih napak, ki pričajo o tem, da določene rešitve niso primerne za vsako okolje.

Regija Pomurje je z zbranimi slušatelji delila aktivnosti, ki jih je na področju spodbujanja trajnostne mobilnosti v zadnjem obdobju izvajala Občina Ljutomer, ki je v projekt EMBRACER vstopila s ciljem po spremembi Celostne prometne strategije Občine Ljutomer.

V okviru dogodka, ki sta ga gostila TTS Italija in Citta Metropolitana do Cagliari smo obiskali tudi Agencijo za mobilnost v Rimu, kjer smo spoznali projekte za spodbujanje trajnostne mobilnosti v »večnem mestu«, ter Center za nadzor prometa v Rimu in njihove rešitve za upravljanje in zmanjševanje prometa v zgodovinskem delu mesta.

EMBRACER novica