Deležniki v Ljutomeru spoznavali prakse povezanosti zaledij z mestnimi središči

Glavna tematika 2. srečanja deležniške skupine projekta EMBRACER (Interreg EUROPE), ki je potekalo 1. februarja 2024 v Ljutomeru, je bilo spoznavanje dobrih praks povezovanja zalednih območij z mestnimi središči. Predstavljene so bile prakse, ki smo jih projektni partnerji in deležniki spoznali na prvih dveh mednarodnih srečanjih namenjeni izmenjavi izkušenj.

Deležnikom iz Pomurja smo pobližje predstavili projekt SIT-FLEXI iz (sub)regije Coimbra in projekt IR e Vir iz subregije Viseo Dão Lafões, oba iz Portugalske. Na Portugalskem so se v iskanju rešitev povezovanja zalednih območij med drugim lotili vpeljave prevoza, ki se odziva na povpraševanje (Demand responsive transport). Rešitve so vzpostavili z vpeljavo taksi prevozov na rednih, a na novo vzpostavljenih trasah, s katerimi so zapolnili vrzeli, kjer še ni bilo možnosti uporabe javnega potniškega prometa. Prevozi so na voljo le v primeru vnaprejšnje rezervacije storitve, cenovno dostopnost tovrstnega prevoza pa rešujejo s pomočjo sofinanciranja stroška prevoza.

Z deležniki smo diskutirali tudi o praksi iz Francije, kjer problem »prostih sedežev« in prometnih konic rešujejo tudi z uporabo osebnega avtomobila za namene javnega prevoza, kjer se prav tako poslužujejo vnaprej določenih tras in postajališč. Diskutirali smo tudi o reševanju povezljivosti na območju občine Ljutomer, govorili o možnostih širitve mreže Prleški bicikl, izpostavljena pa je bila tudi parkirna politika v mestu Ljutomer.